Joe enkel och funktionell editor

Joe är en bra editor för terminalen den har något fler funktioner en nano men är enklare att lära sig än klassiska Vim och Emacs. Tyvärr är inte Joe med som standard i de flesta Linuxsystem men kan installeras enkelt med apt-get eller vilken pakethanterare man nu har tillgång till.

Bra funktioner

Kommandon